احمد شادمهری در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس  گفت: در شهرستان فیروزه 82 هکتار گلستان بارور گل محمدی وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از 160 تن گل محمدی تازه برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی فیروزه ادامه داد: با توجه به مزایای کشت گل محمدی ازجمله کم آب طلبی محصول، مقاومت بسیار خوب به آفات و امراض، اشتغال‌زایی خوب و همچنین درآمدزایی در سال جاری، 65 درصد یعنی 32 هکتار به سطح زیر کشت گلستان‌های گل محمدی شهرستان افزوده‌شده است.

شادمهری افزود: در کشورهای پیشرفته بیش از 40 نوع محصول جانبی از گل محمدی تهیه می‌شود، ولی در ایران بیشترین محصول جانبی، عرقیات گیاهی است که لازم است برنامه‌ریزی جهت تهیه محصولات جانبی بیشتر صورت گیرد که در این زمینه یکی از برنامه‌های شهرستان تهیه دستگاه‌های اسانس گیری گل محمدی توسط بخش خصوصی است که مراحل ابتدایی کار صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی فیروزه گفت: ازجمله حمایت‌های جهاد کشاورزی شهرستان در این راستا می‌توان به توزیع بیش از 1000 نهال یارانه دار بین کشاورزان، حذف واسطه و دلالان از طریق هماهنگی و انعقاد قرارداد با باغدار و شرکت تولیدکننده عرقیات گیاهی و همچنین توصیه‌های فنی و بازدیدهای مستمر کارشناسان پهنه از باغات اشاره کرد.

شادمهری در پایان گفت: از فعالیت‌های دیگر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه ترویج و ترغیب کشاورزان به کشت هشت گونه گیاهان دارویی جدید برای اولین بار در شهرستان بوده که جهت فروش محصول پس از برداشت نیز با کارگاه عرقیات موجود در شهرستان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.