2019-05-24 | 1398/03/03

خسارات سیل در روستای «چاله زرد» سرخس

سرخس- روستای سیل زده «چاله زرد»، از روستاهای بخش مرکزی شهرستان سرخس است و در جنوب غرب شهر سرخس قرار دارد؛ این روستا بر اثر سیل اخیر آسیب‌های زیادی دیده است.