2020-05-29 | 1399/03/09

تلاش برای پاکسازی مناطق سیل زده در پل دختر

با پایین رفتن سیلاب در برخی مناطق سیل زده شهرستان پل دختر نیروهای جهادی از سراسر کشور به این مناطق وارد شدند تا با کمک مردم و نیروهای دولتی گل و لای و آب گرفتگی بلوارها و برخی منازل روستای را تخلیه کنند تا شرایط زندگی مردم هرچه سریعتر به حالت عادی برگردد. عکس: علیرضا اخباری