به گزارش صبح توس؛بازگشت تیوان به تندوره؛ زندگی با برچسب زندانی؛ 5 فرونشست طی دو هفته؛ ذخیره آب در 56 درصد سدهای استان؛ اظهارات متفاوت از یک افزایش 150 تومانی؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.