به گزارش صبح توس؛ حسین طاهری صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: باید همانگونه که مسجد در ابتدای انقلاب سنگر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بود، اکنون نیز باید این کارکردها را تقویت کرد و برنامه های مسجد محور باشد تا سبب تجلی ارزش ها، آرمان ها و فرهنگ انقلاب اسلامی شود.

طاهری با بیان اینکه باید راهکار و برنامه برای پیوند عمیق جوانان با مسجد را تدوین کرد، گفت: برنامه های گذشته بررسی و تحلیل می شود تا برنامه های جدید با رویکرد انجام کار کارشناسی، عملیاتی و اجرایی تدوین شود.

مسئول دفتر نمایندگی کانون های فرهنگی هنری مساجد تربت حیدریه گفت: بر همین اساس و در حتل حاضر یکهزار و 200 نفر فعال فرهنگی در 124 کانون فعال فرهنگی هنری در مساجد شهری و روستایی تربت حیدریه فعالیت می کنند.

وی به فعالیت های این کانون اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت های کانون به صورت تخصصی در قالب پنج کارگروه آموزش و پژوهش، فرهنگی و هنری، اداری و مالی، اطلاع رسانی و روابط عمومی و توسعه برنامه ریزی متمرکز شده است.

طاهری گفت: با همکاری هیات امنای مسجد فولاد تربت حیدریه مشغول ساماندهی یکهزار و 200 عضو این کانون هستیم که 57 کانون شهری و بقیه روستایی هستند.

انتهای پیام/