2019-09-21 | 1398/06/30

باستانی کاران بجستان مقام مادر را پاس داشتند

باستانی کاران نوجوان بجستان، درآستانه روز مادر، با اجرای زیبای حرکات باستانی این روز را به مادران خود تبریک گفتند