2019-12-08 | 1398/09/17

باستانی کاران بجستان مقام مادر را پاس داشتند

باستانی کاران نوجوان بجستان، درآستانه روز مادر، با اجرای زیبای حرکات باستانی این روز را به مادران خود تبریک گفتند