2019-08-22 | 1398/05/31

شکوه وحدت در 22 بهمن و خروش مردم دیار تاکستان های سر سبز

خلیل آباد - مردم دیار تاکستان های سرسبز ( خلیل آباد) همزمان با سراسر کشور در طلیعه دهه پنجم انقلاب در راهپیمایی 22 بهمن‌، شکوه وحدت، عزت، عظمت و اقتدار خویش را به نمایش گذاشتند.