2020-01-26 | 1398/11/06

دومین روزدهه فجر در شهرستان بجستان

دومین روز دهه فجر در شهرستان بجستان با افتتاحیه توانمندی بانوان شهرستان آغاز و بعد از افتتاح نیروگاه 20 کیلو بایتی اداره اوقاف، نواخت رنگ گلبانگ انقلاب و افتتاح نمایشگاه مدرسه انقلاب، افتتاح واحد مسکونی مددجوی کمیته امداد در روستای مزار و سرکشی از چند خانواده شهید به پایان رسید.