سید علی قبصری، سرپرست حفاظت محیط زیست تایباد در گفت و گو با خبرنگار صبح توس از اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن باهدف ازبین بردن کانون های بحران بیابان زایی و فرسایش بادی در این شهرستان خبر داد و گفت:این طرح با محوریت روستای محسن آباد این شهرستان باتلاش وپیگیری سمن پویش سبز سرزمین طیبات و همت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باحضور فرماندار ومسئولین ادارات ومسئولین استانی به تصویب رسید .

قبصری ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت و باهمکاری دفتر عمران ملل متحد (UNDP) درسطح 100هکتار از اراضی محسن آباد شهرستان تایباد انجام خواهد پذیرفت که علاوه بر جلوگیری از پیشرفت بیابان، ارتقای توانمندی جوامع محلی برای احیاء ومدیریت وتوسعه وبهره برداری پایدار ازمنابع طبیعی ونیز توسعه روستایی رادر برخواهد داشت.

انتهای پیام/