به گزارش صبح توس؛ رییس موسسه شهید باقری با بیان اینکه امروزه دو خطر بزرگ شامل تحریف و فراموشی دوران هشت سال دفاع مقدس را تهدید می کند اظهار داشت: تحریف‌ها از فراموشی برای نظام جمهوری اسلامی خطرناک تر است.وی ادامه داد: برخی از مسائلی که از جنگ دوران دفاع مقدس رخ داده، شاید برای نسل جوان جامعه غیر قابل باور باشد ولی در واقع اتقافات زیادی در جنگ رخ داده است و شجاعت ها و رشادت های رزمندگان ما باید به نسل جوان جامعه منتقل شود.جعفری تصریح کرد:هرکسی که از جان خود در جنگ می گذرد، می تواند فعالیت های غیر قابل باوری برای دفاع از مرز های کشور خود انجام دهد.این یادگار هشت سال دفاع مقدس با اشاره به اینکه خراسان رضوی بیش از 23 هزار شهید در دوران دفاع مقدس به نظام جمهوری اسلامی تقدیم کرده ادامه داد: از تمامی اقشار جامعه در جنگ تحمیلی حضور داشتند از همین رو واقعیت های دوران دفاع مقدس باید به جوانان منتقل شود تا در تاریخ برای همیشه ماندگار شود.وی با اشاره به فعالیت های پژوهشی موسسه شهید باقری گفت: شهید حسن باقری در دوران حیات خود تمامی مطالب جنگ را به رشته تحریر آورده و تمامی اسناد مربوط به رژیم بعثی عراق را ترجمه و تدوین کرده است.این شهید بزرگوار پایه گذار اطلاعات عملیات و بنیان گذار سازمان رزم در دوران دفاع مقدس بوده و طراح تعدادی زیادی از عملیات های هشت سال دفاع مقدس بوده است؛ در حال حاضر 40 هزار سند از شهید باقری به یادگار باقی مانده که این اسناد بسیار ارزشمند است.

انتهای پیام/