به گزارش صبح توس؛ یک فعال فرهنگی و مدرس رسانه‌ای در مشهد با طرح این سئوال که « ۹ دی ماه مال مسؤولان است یا مردم» به‌بررسی این موضوع از زاویه مردمی و از منظر فقه حکومتی اسلام پرداخته است.

نهم دی ماه مال مسؤولان است یا مردم؟!

-مال نظام

نظام مال مسؤولان است یامردم؟

-مال همه!

همه مسؤولان یا مردم؟!

-هر دو!

مگر مثل هم هستند مال و اموال مسؤولان و مردم؟!

-قرار بوده باشند! مال مسؤولان و مردم در بهره بردن از بیت‌المال یکی بوده در حکومت علوی که الگوی ماست

الگوی مسؤولان یا مردم؟! چون مسؤولان و مردم که یکی نیستند الان؛ هستند؟!

درواقع باید یکی باشند و بشوند که در نظام اسلامی مسؤولان برآمده از مردم هستند و...

نظام اسلامی مال مسؤولان بود یا مردم؟!

-مال هر دو!

اما مگر نه اینکه فتنه ۸۸ محصول درگیری بعضی از همان مسؤولان سر مسؤولیت بالاتر و جنگ قدرت بود که مردم در نهم دی صحنه آمدند!؟ و شدند آب روی آتش!

-بله!

پس ۹ دی مال مردم است علیه آتشبازی مسؤولان و مسؤولان آتش بیار معرکه!

-بله مردم و مسؤولان مردمی

یعنی منتخبان مردم؟!

-منتخبان مردم و خدا؛ که ماجرا فراتر از اینهاست که الگوی زمام‌داری امور مردم در اسلام بنا بر زعامت است و جانشینی امام زمان

اینها که شعاره که چی؟!

-یعنی در دوران غیبت کبری همیشه سرآمد مراجع محل رجوع علما و مردم بودند از سید رضی و شیخ کلینی تا میرزای شیرازی و آیت‌‌الله بروجردی و امام خمینی و آیت‌‌الله خامنه‌ای

یعنی چی؟!

-یعنی امثال آیت‌الله بهجت و آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله حسن‌زاده آملی و  شهید محمد باقر صدر فقط به‌خاطر الزام قانونی تابع رهبری نیستند.

یعنی قانون نداریم و پاسخگویی هم کشک!

-برعکس پاسخگویی مضاعف است هم به‌خالق و هم به‌مخلوق که عیال الله هستند و این پیوند مبارک امت و امام، فراتر از اصل ۱۱۰ قانون و قواعد دیگر بشری است و معنوی

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد."

انتهای پیام/