سعید شعرباف در گفت‌و‌گو با صبح توس پیرامون بلندمرتبه‌سازی در مشهد اظهار کرد: در مورد بلندمرتبه‌سازی حرف کلی بسیار زده‌شده است این درعین‌حالی است که وضعیت بلندمرتبه‌سازی در مشهد مناسب نیست، نامنظم است، قاعده ندارد، به لحاظ سیما منظر مناسبی نداشته و جانمایی صحیحی ندارد.

وضعیت بلندمرتبه‌سازی در مشهد مناسب نیست/ شهرداری تراکم فروشی می‌کند

وی با بیان اینکه متأسفانه ما قاعده مناسبی برای بلندمرتبه‌سازی نداریم، افزود: شهرداری بایستی مصوبات طرح جامع تفصیلی را رعایت کند اما متاسفانه شهرداری تراکم فروشی می کند؛ یکی از موضوعات بلندمرتبه‌سازی پیوست ضوابط بلندمرتبه‌سازی طرح جامع مشهد است، طرح فرنهاد که آخرین طرح جامع مشهد است و ابلاغ‌شده بود، ضوابطی داشت که بدان ضوابط بلندمرتبه‌سازی می‌گویند.

پیوست جامع شهر مشهد کجاست؟

کارشناس مدیریت شهری تأکید کرد: این ضوابط را مشاور تهیه‌کرده و ضوابط بلندمرتبه‌سازی و پهنه‌ها در آن آورده شده بود، اگرچه انتقاداتی نسبت به ضوابط و پهنه‌ها وجود داشت ولی در بین مطالعات انجام‌شده که تاکنون صورت پذیرفته، جزو بهترین مطالعات انجام‌گرفته در مشهد است، حال سؤال ما این است که پیوست جامع شهر مشهد کجاست؟

شعرباف گفت: پیوست را مشاور طرح تهیه می‌کند اما ازآنجایی‌که پهنه‌هایی که مشاور تهیه‌کرده به مذاق برخی افراد و جریاناتی که منافع در حوزه شهر داشتند خوش نیامده، پیوست را ابلاغ نمی‌کنند؛ طرح جامع به همراه چندین پیوست حذف می‌شود و تنها بخش کوچکی از طرح جامع ابلاغ می‌شود و توسط شهردار پیشین مشهد اجرایی اعلام می شود.

در پیوست جامع شهر مشهد ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در ارتفاعات جنوب داشتیم

وی افزود: با اینکه مشاور طرح را ابلاغ کرده ولی مشهد ضابطه بلندمرتبه‌سازی ندارد، مشاور پهنه‌هایی را پیشنهاد داده که دقیقاً برخلاف آن در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب شده است؛ در پیوست اعلام‌شده است که در بخش ارتفاعات جنوب مشهد ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی دارد و شاهدیم که عکس این گفته عمل شده است؛ سؤال ما این است که پیوست بلندمرتبه‌سازی مشهد کجاست و نسخه نهایی که بدان عمل می‌شود کدام نسخه است؟

بلندمرتبه‌سازی به بدترین وجه در حال انجام است

کارشناس مدیریت شهری در مورد الگوهای موفق و غیر موفق بلندمرتبه‌سازی در مشهد تصریح کرد: بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌های مفید به بدترین وجه در حال انجام است مثال غیر موفق که حاشیه‌دار ترین منطقه شهری است با توجه به اینکه در منطقه نوساز قرار دارد، منطقه الهیه و مجیدیه است.

در الهیه سرانه فضای سبز وجود ندارد/ رانت خواری در بلندمرتبه‌سازی‌های الهیه

وی افزود: این منطقه اساساً بلندمرتبه تعریف‌شده و جزو مناطق توسعه مشهد بوده است ولی بلندمرتبه‌سازی در این قسمت شهر بی‌قاعده و با رانت صورت پذیرفته است که جزو مشکل‌دارترین مناطق شهر در تمامی لحاظ‌ها است؛ در این مناطق سرانه فضای سبز وجود ندارد و طراحی‌ها نا به‌جاست.

شعرباف تأکید کرد: نمونه بسیار موفق مرتفع سازی در منطقه 600 دستگاه است، در این محدوده سرانه فضای سبز رعایت شده و مناسب برای زندگی است و مردم از فضا راضی هستند؛ این منطقه جزو نمونه‌های موفق بلندمرتبه‌سازی در ایران است.

انتهای پیام/