به گزارش صبح توس؛ شکوه میرشاهیمدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری خارجی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: امروز توسعه این حوزه با توجه به افزایش نرخ بیکاری درقشر تحصیلکرده از جمله ضرورتهاست زیرا بخش زیادی از نیروی کار ، امروز تحصیل کرده و دانش آموخته هستند و باید کسب و کارها به نوعی از سنتی به سمت ایده های نوآورانه برود و زمینه اشتغال این بخش بیشتر فراهم شود.
 وی اظهار کرد : در کشور طی چند سال اخیر در فرایند تغییر کسب و کارهای سنتی به سمت ایده‌های فن‌آورانه و کسب و کارهای نو تغییرات محسوسی شکل گرفته چنانکه  در سی و دومین نشست کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا و اقیانوسیه عنوان کارآفرین جوان برتر به یک ایده استارتاپی ایرانی که توسط یک بانوی ایرانی ایجاد شده تعلق گرفته است. 
 مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری خارجی استانداری خراسان رضوی گفت : توسعه کسب و کارهای جدید با توجه به زیرساخت‌های مناسبی که طی 5 سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، کشور را متحول کرده و این نوید را می‌دهد همچنان شاهد توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری در کشور باشیم در این میان دولت نیز وظیفه دارد  با حمایت از این ایده‌ها مسیر رشد تا رسیدن به بلوغ را فراهم نماید. 
 میرشاهی با بیان اینکه خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌هایی که در چند سال اخیر در زمینه ایجاد اشتغال و توسعه و حمایت از ایده‌های کارآفرین پیشتاز بوده است همانند کشور با بحران بیکااری در قشر تحصیل کرده روبرو است به نحوی که بیش از 80 هزار نفر از بیکاران استان مدارک تحصیلی بالاتر از فوق دیپلم دارا هستند.
وی اظهار کرد : بر اساس برآوردها در افق 1400 خراسان رضوی بیش از دو میلیون پانصد هزار نفر جمعیت فعال خواهد داشت که بالغ بر 36 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند.
 مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری خارجی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برای این جمعیت فعال در افق برنامه 5 ساله بالغ بر 433 هزار فرصت جدید اشتغال نیاز است که درسال 1396 خراسان رضوی با بیش از 123 هزار فرصت شغلی جدید عملکردی بالاتراز هدف‌گذاری انجام شده داشت.
وی با بیان اینکه این طی این مدت 20 درصد از این فرصت‌های شغلی در حوزه کسب و کارهای نو و ایده‌های استارتاپی و فن‌آورانه شکل گرفته است، افزود: این مهم با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، دعوت از ایده‌پردازان این حوزه و بررسی مورد به مورد بر اساس نیازها و درخواست‌های آنان تحقق یافته است.
مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری خارجی استانداری خراسان رضوی افزود : ازاین رو سیاست‌گذاری استان برای تحقق هدف‌گذاری انجام شده در افق 1400 توسعه و حمایت مستمر از این حوزه خواهد بود.
میرشاهی افزود: بی شک بدون استفاده از ظرفیت بی‌بدیل نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان، تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی 8 درصدی، ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و تبدیل شهر مشهد به یک شهر هوشمند و مبتنی بر فناوری میسر نیست.

انتهای پیام/