به گزارش صبح توس؛ محمدرحیم نوروزیان در نشست ماهانه با فرمانداران استان ضمن قدردانی از اقدامات آنان در دهه پایانی ماه صفر و خدمات رسانی شایسته در فضایی آرام توام امنیت به زائران حضرت رضا(ع)، گفت: در شرایط حساس کنونی که تمام تلاش دشمن و گروه های معاند ضربه زدن به حیثیت نظام در عرصه های داخلی و بین المللی است باید با هوشیاری و رصد فضای مجازی و حقیقی بیش از پیش با توطئه بدخواهان مقابله کرد.
وی افزود: در راستا خدمت به مردم محور کار فرماندران و دستگاه هاست و نباید هیچ خلل و وقفه ای در امور ایجاد شود.
وی اظهار کرد : صداقت ،صراحت، شفافیت و رعایت قوانین وایجاد فضای سالم برای خدمت رسانی به شهروندان با هدف جلب مشارکت حداکثری در انتخابات آتی ازضروری ترین اصولی است که بایدمورد توجه فرمانداران قرارگیرد.
نوروزیان ادامه داد : اگر فضا برای مشارکت فعال مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی فراهم نشود زمینه برای فضاسازی دشمنان فراهم می شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه در مدت خدمت در وزارت کشور در کسوت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی تمام تلاش خود را برای خدمت صادقانه به شهروندان وتعامل مناسب باهمکاران  به کار بسته است ، افزود : از همه مردم و همکاران  بخاطر قصور وکوتاهی های احتمالی عذر خواهی کرد و امید است همه بخش ها با جدیت به انجام وظایف محوله اقدام کنند و زمینه ارتباط بی واسطه با مردم به عنوان ولی نعمتان خود در نظام اسلامی و خدمت رسانی صادقانه به آنان را فراهم نمایند.
در این جلسه مدیران کل زیرمجموعه معاونت سیاسی، گزارش اقدامات صورت گرفته طی شش ماه نخست سال جاری را ارائه کردند.