به گزارش صبح توس؛ روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اظهارات منتشر شده از قول فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان استان در خصوص استفاده از نام ابومسلم را تکذیب کرد.

برخی از رسانه ها و کانال های خبری، اخباری در خصوص استفاده از نام ابومسلم منتشر کرده ‌بودند اما مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی هیچ صحبتی در این خصوص نداشته ‌است.

گفتنی است اخبار و اظهار نظرهای رسمی مدیر کل ورزش و جوانان استان، تنها از سایت رسمی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی منتشر می‌شود.