به گزارش صبح توس؛ روابط عمومی شبکه دامپزشکی بجستان از نظارت بهداشتی  روزانه و مستمر بر خودروهای حمل فراورده های خام دامی خصوصا  مرغ تازه در شهرستان خبر داد.

 رئیس شبکه دامپزشکی با اعلام این خبر گفت: کارشناسان حوزه نظارت، بصورت روزانه خودروهای یخچال دار حمل گوشت مرغ را بازدید، فک پلمپ و در صورت عدم مشکل بهداشتی و تامین برودت نگه داری محموله  اجازه توزیع در مراکز مجاز داده می شود

علیرضا آذری خاطر نشان کرد : تمامی خودروها حمل فراورده های خام دامی و طیور بایستی دارای مجوز حمل بهداشتی  قرنطینه ای از  مبدأ باشند در غیر اینصورت خودرو برابر ضوابط سازمانی  به شهرستان مبدأ عودت داده می شود.

وی افزود: در مجوز قرنطینه ای بهداشتی صادر شده  اطلاعاتی از قبیل وزن محموله، موارد بارگیری شده و نوع فراورده  و ... ثبت می گردد..