به گزارش صبح توس؛  روز گذشته در نشست شورای شهر رشتخوار موضوع استعفای محسن زاهدی شهردار رشتخوار مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

پنج عضو شورای شهر رشتخوار به استعفای شهردار رشتخوار رای موافق، دادند.

 

در این جلسه علی احمدپور از کارکنان شهردرای رشتخوار بعنوان سرپرست شهرداری در این شهر انتخاب شد.

 

محسن زاهدی استعفای خود را در سوم شهریور ماه  تقدیم شورای شهر رشتخوار کرده بود.

 

انتهای پیام/