2020-02-23 | 1398/12/04

بازدید مدیر‌کل میراث‌ فرهنگی خراسان رضوی از آثار تاریخی و گردشگری خلیل آباد + تصاویر

خلیل آباد - مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری خراسان رضوی در حاشیه سفر به خلیل آباد از آثار تاریخی و گردشگری شهرستان بازدید داشت.