به گزارش صبح توس؛ روز قدس روز همبستگی، وحدت و همدلی ملت‌های مسلمان با ملت مظلوم فلسطین در برابر توطئه‌های شوم و خبیث رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است. روز جهانی قدس به عنوان نماد مخالفت با غارتگری، زورگویی و نسل کشی علیه ملتی مظلوم و مخالفت با قدرت‌های شیطانی است. روز قدس ثمره نگاه راهبردی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و دیدگاه بلند رهبر معظم انقلاب در گرامیداشت قبله اول مسلمین و پاره تن اسلام است.درگرماگرم حرکتهای اعتقادی ، مسئله فلسطین جایگاه ویژه ای در نهضت امام خمینی داشته و درسلسله برنامه های بنیادین امام امت ، روزقدس وارد فرهنگ سیاسی نظام بین الملل گشته بطوریکه درسالهای اخیر حتی کشورهای غیرمسلمان درآسیا و اروپا و حتی مناطقی درآمریکا به نمادمبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل شده است.  
درزمانی که ظلم جهانی آرایشی جدید بخودگرفته بود و مبارزات مردم مظلوم فلسطین درغبارغفلت و خیانت سردمداران کشورهای عربی حتی درسطح منطقه غرب آسیا درحال فراموشی بود و سران خیانتکارعرب با همدستی اسرائیل بامعاهدات خائنانه ، سرنوشت این ملت مظلوم را به بادفناداده بودند ابتکارالهی امام عظیم الشان درنامگذاری جمعه آخرماه مبارک رمضان به روز جهانی قدس ، خون تازه ای را دررگهای ملت فلسطین و ملتهای مظلوم و به استضعاف کشیده شده منطقه به جریان انداخت بطوریکه هرسال درگستره ای بین المللی و باصلابت بیشتر درعرصه جهانی قدبرافراشته است.                                                                                  
با ادامه ادامه جریان توفنده انقلاب اسلامی ورهبریهای حکیمانه وجهانشمول مقام معظم رهبری ( همو که اشک چشمانش ازخشیت خدا درسحرگاهان پشتوانه فریادهای او درایام ا...است ) مسئله فلسطین و آزادی قدس عزیز همچنان درصدر مسائل جهان اسلام تداوم یافت.

آزادی قدس شریف از چنگال رژیم جنایتکاراسرائیل بعنوان کلیدواژه فرمایشات رهبرمعظم انقلاب ، همواره دراولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرارداشته ونوید بخش انتفاضه مردم فلسطین گردیده است.

امسال روزقدس رنگ و بوی دیگری دارد .حرکت خائنانه رژیم آل سعود درعادی سازی رابطه با اسرائیل ، تصمیم نکبت بارآمریکادرانتقال سفارت این کشوربه بیت المقدس ، قتل عام مردم فلسطین درسرزمینهای اشغالی بدست ارتش خون آشام صهیونیستی و ازطرفی بشارت تحقق وعده های قرآنی در نابودی رژیم اشغالگرقدس از سوی ولی امرمسلمین درسالهای نه چندان دور و پیروزیهای غرورآفرین جبهه مقاومت اسلامی در عراق و سوریه بر تروریستهای مزدور نظام سلطه وتحولات منطقه ای که همگی پیروزیهای بزرگتری به نفع رزمندگان مقاومت اسلامی را نوید می دهد روزقدس امسال را به مانورقدرت جهان اسلام دربرابرزورگویان جهانی بویژه آمریکا واسرائیل تبدیل کرده است.                                       
رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب به جوانان عرب درسالگردارتحال حضرت امام و هدایت آنها به سمت آرمانخواهی و استقلال طلبی ازجمله ویژگیهای روزجهانی قدس درماه رمضان امسال است . قدس به مدد هدایتهای الهی ولی امرمسلمین و مجاهدتهای حق طلبانه جوانان فلسطینی و مسلسلهای متکی بر ایمان آزادخواهد شد.                                                                                                                                                            
سید حبیب امینی
انتهای پیام/