دکتر شهرام طاهر زاده، رئیس اداره حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد درگفت وگو با صبح توس اظهار کرد: ساعت ۱:۴۵ دقیقه بامداد امروز بود که وقوع حادثه ای مبنی بر برخورد یک عابر پیاده با یک خودرو در زیر پل هاشمیه مشهد به واحد اورژانس گزارش شد. دو کارشناس اورژانس اعزامی ساعت ۱:۵۲ دقیقه بامداد به محل حادثه رسیدند و در بررسی های خود به مرد مجهول الهویه ای برخوردند که به علت شدت صدمات ناشی از تصادف در صحنه جان باخته بود.

به گفته شاهدان حادثه، این مرد به دنبال سقوط از پل هاشمیه، با این خودرو تصادف کرده و درگذشته است.

در راستای حفظ آرامش و امنیت شهروندان، مراتب به نیروی انتظامی اطلاع داده شد تا بررسی های بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

در پایان متوفی به بیمارستان فارابی مشهد منتقل شد. از نظر ما این فرد مجهول الهویه است و برای کشف ابعاد ماجرا، به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.

انتهای پیام/