به گزارش صبح توس؛ جواد حسن زاده فرماندار شهرستان باخرز صبح امروز در جلسه شورای اسلامی شهر باخرز که در دفتر شورا برگزار شد، با اشاره به معضلات و مشکلات موجود در سطح شهر گفت:فرهنگ و ارزشهای فرهنگی واسلامی در متن برنامه ریزی های شهری قرار گیرد.شهرها بازتاب روابط اجتماعی - اقتصادی و خانوادگی هستند و محور قرار دادن شهروندان در جریان خدمت رسانی موجب رضایتمندی آنان می شود.

وی اصول چهارده گانه شهر سالم شامل حیات بخشی پایدار، ایمنی و امنیت ، بهره وری اقتصادی، تعاون، دسترسی، تعادل، سازگاری، پویایی، هویت، زیبایی، تنوع، بهره وری وقت آزاد، بسته در نظر گرفتن شهر و داشتن احساس تعلق  بر شمرد و تاکید داشت:شهر تاب آور باید بتواند در شرایط غیر منظره به سرعت پاسخ دهد و در صورت نیاز تنظیمات را انجام دهند و با وجود شرایط  بد و ناراحت کننده به کار خود ادامه دهد .مدیریت شهری باید با توجه به نظم و قانون ، نظام ارتباطی مطلوب ، عدالت و فراگیری، رعایت زیبایی و استحکام بناها، حفظ هویت و اصالت شهر، توسعه فضای سبز ، گسترش نمادهای دین و اخلاق، توجه به نیازهای جانبازان ، مصدومان جسمی و بانوان و جوانان و محیط زیست و استفاده از تجارب شهرهای موفق در رقابت و خدمت رسانی ماندگار باشد.

درابتدای این جلسه نیز فهمیده رئیس شورای اسلامی شهر گزارش مختصری از روند اقدامات انجام شده از زمان تصدی شورای شهر را مطرح کرد.

 

انتهای پیام/