2018-09-26 | 1397/07/04

یک روز در میان طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) جغتای

جغتای- دوربین صبح توس به حوزه علمیه امام خمینی(ره) شهر جغتای رفته است تا حال و هوای طلبه های جوان آن را به تصویر بکشد.