2018-05-27 | 1397/03/06

یک روز در میان طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) جغتای

جغتای- دوربین صبح توس به حوزه علمیه امام خمینی(ره) شهر جغتای رفته است تا حال و هوای طلبه های جوان آن را به تصویر بکشد.