محمد روحی در گفت وگو با خبرنگار صبح توس؛ با این عنوان که هرسال زراعی از مهرتامهر است، گفت: ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهرماه 96 تا اول اسفند 96 یعنی چهار ماه نخست سال زراعی جاری، 5/58 میلیمتر گزارش شده است.

 

کارشناس هواشناسی کلات در ادامه عنوان کرد: میزان بارندگی ها درسال گذشته از ابتدای مهرماه 95 تا اسفند 95 برابر با 1/120 میلی متر بوده است.

 

وی افزود: بارندگی های پنج ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال زراعی  گذشته کاهش 50درصدی داشته است.

 

روحی گفت: از ابتدای مهر 96 تا اول اسفند 96 شاهد 37 روز یخبندان (دمای پایین تراز صفر) و کمینه مطلق دما برابر با 4/13- و بیشینه مطلق دما برابر با1/33+ درجه سانتی گراد است که در مقایسه با سال گذشته که ما شاهد 52روز یخبندان (دمای پایین تر از صفر) و کمینه مطلق دما برابر با8/13- و بیشینه مطلق دما برابر 9/35+ درجه سانتی گراد بوده است.

 

انتهای پیام/