غلامنبی اقتصاد در گفتگو با صبح توس؛ با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت تنها بیمارستان این شهرستان گفت: یکى از مهمترین مشکلات مردم در باخرز عدم بهره بردارى و افتتاح بیمارستان 37 تختخوابى، به عنوان تنها بیمارستان شهرستان است، کار ساخت این بیمارستان در سال 89 شروع و اکنون با گذشت هفت سال با اینکه به لحاظ ساختمانى کار 100 درصد به اتمام رسیده است؛ اما عدم تأمین و استقرار نیرو از جمله پزشک و کادر درمانى سبب شده در عمل به بهره بردارى نرسد و مردم براى کارهاى درمانى با صرف هزینه و زمان به شهرهاى همجوار مانند تایباد، تربت جام و حتى تربت حیدریه مراجعه کنند.

 

وى با بیان اینکه در حال حاضر به سختى و با کمک خیران سلامت با خرید دستگاه و تجهیزات لازم، بخش دیالیز این بیمارستان آن هم فقط با حضور یک پزشک دایر است، افزود: پزشک در این بخش نیز در برخى روزها حضور ندارد، بنابراین خدمات رسانى تعطیل مى شود و از تجهیزات خریدارى شده با کمک مالى خیران و هزینه چندین میلیارد براى ساخت این بیمارستان در عمل به خاطر نبود پزشک و کادر درمانى استفاده نمى شود.

 

نماینده شوراى اسلامى شهرستان باخرز در شوراى اسلامى خراسان رضوى به وضعیت نامناسب راههای ارتباطی این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: وضعیت راههاى روستایى و بین شهرى شهرستان نیز در بحث ترمیم و آسفالت با مشکل مواجه است، در حالى که در برخى از مسیرها در حال شانه سازى و آماده آسفالت است؛ اما به دلیل کمبود اعتبار، پیمانکار حاضر به انجام این کار نیست.

 

اقتصاد با اشاره به عرض کم جاده تربت جام به تایباد و باخرز، یادآورشد: در این محور بیش از 50 تا 60 پیچ خطرناک وجود دارد و بیشترین تصادفات منجر به فوت در این جاده رخ می دهد، به طورى که هفته اى نیست در این مسیر یک تصادف مرگبار رخ ندهد.

 

انتهای پیام/