الهه ارمی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار کرد: با توجه به اینکه جمعیت سالمند در سالهای آینده رو به افزایش است یکی از سیاست های کلی و حتی شعار امسال نظام پرستاری گسترش مراکز مشاوره خدمات پرستاری است.وی افزود: در حال حاضر پنح مرکز مشاوره خدمات پرستاری با اولویت مشاوره و مراقبت از بیمار در منزل در تربت حیدریه فعال است که بیماران از بخشها به دفاتر پرستاری و از آنجا برای سیر مراحل درمان و مراقبت به مراکز مشاوره پرستاری ارجاع داده می شوند.ارمی، یکی از چالش های نظام پرستاری را نادیده گرفتن زحمات این قشر عنوان کرد و گفت: نسبت به حجم فعالیتی که پرستاران انجام می دهند، در مقایسه با دیگران توجه کمتری به آنان شده و می طلبد نگاه ویژه ای به پرستاران شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تامین پرستار برای بیمارستان امام حسین(ع) گفت: در حال حاضر ۲۷۰ پرستار در بیمارستان نهم دی مشغول به کار هستند و با راه اندازی هر بیمارستانی ردیف استخدامی برای آن در نظر گرفته می شود ضمن آنکه تاقبل از راه اندازی مراکز درمانی باید چارت آن تکمیل شود.رییس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با تاکید بر اینکه پرستاری در حال تغییر است، ابراز کرد: تا قبل از این چیزی به عنوان صلاحیت حرفه ای پرستار نداشتیم؛ اما امروزه همه پرستاران باید گواهی صلاحیت حرفه ای داشته باشند، ضمن آنکه شاخص های پرستاری در حال پایش است.انتهای پیام/