به گزارش صبح توس؛ خانه بهداشت، محیطی برای ارائه خدمت بهداشتی و درمانی در روستاها است.

 

سرشماری سالانه و ثبت اطلاعات، آموزش بهداشت عمومی، مراقبت از زنان باردار، مراقبت از کودکان تا هشت سالگی، آموزش، اجرا و پیگیری برنامه های تنظیم خانواده، آموزش و مراقبتهای تغذیه ای و مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس، بهداشت دهان و دندان، ایمن سازی و نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای از جمله خدماتی است که در خانه های بهداشت ارائه می شود.

 

در روزهای اخیرخبرهایی مبنی بر نبود پزشک و خانه های بهداشت در بعضی روستاهای شهرستان جوین شنیده شده که پایگاه خبری آل نور این موضوع را مورد پیگیری قرار داد.

 

یکی از شهروندان جوینی در این خصوص گفت: روستای منجشیرین ازتوابع شهرستان جوین با ۱۰۰خانوار و حدود۴۰۰ نفرجمعیت، هنوزخانه بهداشت ندارد و فقط هفته ای یک بار بهورز روستای جزندر به این روستا می آید که متاسفانه جوابگوی این جمعیت نیست.

 

وی افزود: در بعضی از روزهای سرد، افراد ناتوان مانند پیرمردها و پیرزن ها برای انجام تزریقات دارویی باید به روستای همجوار رفته و زنان باردار نیز برای انجام مراقبت های بهداشتی خود با بیشترین مشکل مواجه هستند.

 

این شهروند جوینی ادامه داد: پزشک خانواده هم که متاسفانه به روستای ما نمی آید و ما هیچ امکانات بهداشتی نداریم.

 

 

وی تصریح کرد: امید است این مشکل به اطلاع مسئولان شبکه بهداشت و درمان برسد تا حدودی از مشکلات مردم روستای منجشیرین رفع شود.

 

محمد رضا قزلقارشی، رئیس شبه بهداشت و درمان جوین در گفت و گو با آل نور اظهار داشت: برای احداث خانه بهداشت در یک روستا، جمعیت آن روستا باید به ۱۰۰۰ نفر  برسد، البته این تعداد را در بخش عطاملک تا ۸۰۰ نفر کم کرده ایم.

 

وی افزود: در حال حاضر روستاهایی که خانه بهداشت دارند جمعیت بالای ۱۰۰۰ نفر دارند.

 

رئیس شبه بهداشت و درمان جوین تصریح کرد: در حال حاضر برای روستای احمد آباد بالا جوین که  ۷۲۰ نفر جمعیت دارد، هنوز نتوانستیم مجوز احداث خانه بهداشت بگیریم.

 

قزلقارشی بیان داشت: روستاهایی که خانه بهداشت ندارد زیرنظر خانه بهداشت روستای مجاور قرار می گیرند که بهورز هفته ای یک بار و پزشک ماهی یک بار به این روستاها می رود.

 

 

 

وی در خصوص خانه بهداشت روستای ارگ که تحت نظر شهرستان جغتای قرا دارد، گفت: این روستا از لحاظ مسافتی به جغتای نزدیک تر است و برای اینکه رفت و آمد مردم راحت تر صورت گیرد، زیر نظر شهرستان جغتای قرار گرفته و روستای سید آباد که از روستاهای جغتای بوده؛ اما به جوین نزدک تر است، تحت نظر شبکه بهداشت جوین قرار گرفته است.

 

انتهای پیام/