آیت الله محمد محدثی  در گفتگو با صبح توس؛ با تاکید به برگزاری جلسات شورای زکات و اقامه نماز که ترویج دهنده فرهنگ این دو اصل مهم است، عنوان کرد: عمل به واجبات از سوی مردم مهم ترین اصل در نظام جمهوری اسلامی می باشد و این نظام مقدس تنها برای گذراندن زندگی دنیوی نیست، بلکه اصل تشکیل نظام اسلامی دنیای اخروی است. پس در همین راستا مسئولان و روحانیون باید تلاش کنند تا عمل به فرائض و واجب را فرهنگ سازی کنند.

 
امام جمعه تایباد با اشاره به فوائد پرداخت زکات با توجه به احادیث موجود بیان کرد: در بعضی احادیث وارد شده است که پس از معرفت و نماز، چیزی بهتر از زکات نیست. فضیلت ایمان و مؤمنان، تقوا و متقیان، نیکی و نیکوکاران بر کسی پوشیده نیست و نتایج و آثار فراوانی برای آن در کلام خدا و گفتار معصومین(ع) ذکر شده است، دست یافتن به این ثمرات بدون پرداخت زکات امکان ندارد.

 

وی تصریح کرد: اگر چه خمس و زکات جزء فروع دین و واجب می باشند؛ اما از آنجا که به نوعی کمک به فقرا و نیازمندان بوده و صدقه و انفاق کردن به شمار می آیند، آثار و برکات این امور برای زکات نیز خواهد بود.

 

آیت الله محدثی تصریح کرد: پرداختن خمس و زکات، از روی معرفت و با توجه به حدود و شرایط آن، ثمرات و نتایج دنیوی و اخروی را برای انسان به دنبال خواهد داشت.

 
وی به اهمیت زکات پرداخت و توضیح داد: در اسلام زکات حق فقیران بر ثروتمندان بوده و پرداختش بر آنها لازم است و مقام و منزلت فقیران در آن بزرگ گردانیده شده است. در پرداخت زکات فقرا احساس می کنند آنچه را که از ثروتمندان می گیرند حق خود آنهاست، نه گدایی و نه ذلتی در این امر نیست چراکه امر خداوند است و آن را با عزت و کرامت می پذیرند.

 

انتهای پیام/