به گزارش صبح توس؛ به گزارش خبرنگار صبح توس،روستای ظهیرآباد در 24 کیلومتری شهر فیض آباد و با جمعیت 350 نفر و 100 خانوار که همه مردم روستا به کشاورزی مشغول هستند.

اعضای شورای اسلامی و مردم روستای ظهیرآباد جلسه ای به همین منظور بررسی مشکل خاموشی تنها چاه موتور این روستا با دعوت از بخشدار شادمهر،جانشیبن فرمانده سپاه، مدیر جهاد کشاورزی و مسول امور آب منطقه ای  برگزار کردند که متاسفانه مسول آب منطقه ای باید پاسخگوی مردم این روستا در این جلسه حضور نیافت.

منصوری یکی از اهالی روستای ظهیرآباد بخش شادمهر گفت:روستای ظهیرآباد یک چاه موتور دارد با 100 خانوار و هر نفر ما اگر در گذشته یک نفر بوده ایم الان 14 یا 15 نفر شده ایم و الان این تعداد جمعیت هر نفری 50 دقیقه آب کشاوری سهم می برد که با این 50 دقیقه و خاموشی 4 ماهه ما روستائیان چکار کنیم  چه محصولی می توان برداشت کنیم.

این روستایی افزود:باتوجه به خاموشی 4 ماهه تنها چاه موتور روستای ظهیرآباد کاهش 50 درصدی محصول را به همراه داشته و این خاموشی چاه ها و کاهش محصولات کشاورزی موجب مهاجرت بسیاری از مردم این روستا وهمچنین روستاهای همجوار به شهر ها گریده است که این نیز خود تبعاتی به وجود آورده است.

دهیار روستای ظهیرآباد هم در خصوص مشکلات روستا و مهم ترین آن خاموشی چاه کشاورزی می باشد و امید تمام مردم روستا اول به خدا بعد به این چاه موتور می باشد،گفت:روستای ظهیر آباد با 350 نفر جمعیت و 100 خانوار با مشکلاتی که در حال حاضر روبرو می باشد خاموشی بیش از حد مجاز تنها چاه کشاورزی روستا می باشد که مردم معترض هستند که اگر خواسته باشند این خاموشی از 3 ماه بیشتر باشد جوانان ما باید آواره دیگر شهرها باشند.

حسن رستمی فرد به عدم حضور مدیر آب منطقه ای در این جلسه اشاره کرد و  افزود:این جلسه با پیگیری اعضای شورای روستا و مردم روستای ظهیرآباد و دعوت از مسولان آب منطقه ای،بخشدار شادمهر،مدیرجهاد کشاورزی و سپاه ناحیه به منظور بررسی مشکلات خاموشی چاه کشاورزی برگزار شد که متاسفانه مسئول آب منطقه ای باید جوابگوی مردم روستا می بوده در این جلسه حضور نیافت و همچنین طی چندین تماس موفق با ارتباط با این مسئول نگردیده ایم.

عضو شورای روستای ظهیرآباد نیز می گوید:کشت روستای ما انار و زعفران می باشد که اداره امور آب در جواب می گوید برای خاموشی چاه موتور و کشت این روستا انار و زعفران هم 6 ماه خاموشی داشته باشد و این خاموشی موجب کاهش و خسارت به محصولات کشاورزان در بخش شادمهر شده است.

بیگ زاده خاطرنشان کرد:اگر آب در دشت شادمهر کم یا بحرانی می باشد چرا از این دشت(بحرانی)تعداد 5 یا 6 حلقه چاه موتور احداث کرده  و آب این دشت را به شهرستان تربت حیدریه می برند و چرا آب نیاز تربت حیدریه را از بالا دست که از آب بیشتری برخورار است(شهر رخ) انجام نداده اند. 

مدیر جهاد کشاورزی مه ولات گفت:باتوجه به مشکلات اهالی روستای ظهیرآباد مبنی بر افزایش مدت کارکرد چاه موتور روستا اگر آب منطقه ای همکاری داشته باشد و یک ماه اضافه برداشت داشته باشند مشکل اساسی روستا حل نمی شود

احمد نادری افزود:بحران آب جدی است و تنها راه بخش کشاورزی صرفه جویی در مصرف و افزایش بهره وری می باشد و این افزایش بهره وری فقط استفاده طرح های کم فشار و پرفشار متناسب با سطح زیرکشت را در باغات می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی مه ولات تصریح کرد:در آبیاری کم فشار 35میلیون ریال و آبیاری تحت فشار به ازای هرهکتار 75میلیون ریال پرداخت می کنیم و اگر کشاورزان باهم مشارکتی طرح را اجرا کنند در غالب طرح تجمیعی و مشترک باشد هزینه های اجرای طرح کاهش پیدا می کند و دولت میتواند میزان اعتبار طرح را تا 90 درصد بلاعوض پرداخت می نماید.

بخشدار بخش شادمهر در جمع مردم روستای ظهیرآباد گفت:یکی از دغدغه اصلی ما که همیشه در جلسات حفاضت منابع آب مطرح می شود و پیگیر هستیم مسئله آب 18 روستای بخش شادمهر می باشد و فقط تنها  روستای ظهیرآباد نمی باشد.

علی آقا محمدی افزود:در بخش شادمهر محصولاتی که برداشت می شود با دشت مه ولات(بخش مرکزی) فرق می کند و کاشت محصول زعفران و انار در بخش شادمهر نیاز بیشتری به آب دارد ک به اتفاق مدیر جهاد کشاورزی بجد پیگیر این موضوع هستیم.

وی به عدم همکاری امور آب منطقه ای تربت حیدریه با بخش شادمهر اشاره کرد و افزود: متاسفانه چندین جلسه با  امور آب و منطقه ای  در خصوص خاموشی کمتر چاههای کشاورزی برای بخش شادمهر برگزار شده ولی مسول امور آب منطقه ای زیر بار نرفته است و آقای طلعتی علیرغم که پیگیر بودیم وضعیت چند ماه خاموشی چاه موتورهای بخش شادمهر با بخش مرکزی تفاوت داشته باشد ولی هنوز محقق نشده است

آقا محمدی یادآور شد:باتوجه به منابع آبی بخش شادمهر که نسبت به دشت مه ولات از آب بیشتری برخوردار است نیازی ندارد امور آب منطقه ای ،دشت شادمهر را با دشت مه ولات مقایسه کند.

این مسول اظهار داشت:کشاورزی بخش بالا مه ولات که انار و زعفران می باشد و با توجه به نیاز بیشتر این دو محصول به آب در زمستان مدیریت خاموشی چاههای این بخش با خود کشاورزان باشد که در صورت نیاز از آب بتوانند استفاده بهتر کنند.

بخشدار شادمهر خاطرنشان کرد:ماهم مثل کشاورزان مدعی هستیم بخش شادمهر و 18 روستای شادمهر باید نوع برداشت آب با دشت مه ولات فرق داشته باشد که با پیگیری های متعدد و  نامه نگاری با امور آب منطقه ای و فرمانداری انجام شده است.

  انتهای خبر/