کاظم شبانی رئیس بهزیستی جوین در گفت و گو با صبح توس اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقداماتی که که برای معلولین شهرستان، در بهزیستی انجام می گیرد، صدور هوشمند بین المللی است.

 

وی افزود: پیش از این هم معلولین کارت داشتند اما این کارت ها اعتبار بین امللی نداشت.

 

شبانی تصریح کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی طرحی را تحت عنوان طرح کمیسیون های پزشکی بر اساس ICF اجرا کرده ،ربه این معنا که کد گذاری معلولیت ها براساس استاندارد های جانی صورت می گیرد.

 

رئیس بهزیستی جوین یادآورشد: در طول سال جاری از 850 پرونده معلولیت در شهرستان ، برای 600 نفر کمیسیون تشکیل شده و صدور کارت این افراد در مرحله اجرا است.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر قانون جامع حمایت از معلولین ، مصوبه سال 84 دولت، بخشی از خدمات را برای معلولین تدارک دیده بود، مثل سهمیه 3درصدی معلولین در استخدامی های کل کشورو اگر معلولین کارت معلویت نداشته باشند برای دریافت هر یک از این خدمات باید به بهزیستی مراجعه کنند و معرفی نامه دریافت کنند.

 

رئیس بهزیستی جوین در پایان گفت: صدور این کارت هزینه های های دریافت خدمات را برای معلولین کاهش داده و استفاده از این خدمات را برای آن ها آسان تر می کند.

 

انتهای پیام/