ابوالفضل حسینی عشرت آباد رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در گفتگو با به صبح توس؛ اظهار کرد:  بر اساس عملکرد سه سامانه ترافیکی مسیر یادشده در محدوده شرکت توس مسیر، سه راه جنگل و محل بازیافت زباله ها به ترتیب یک دهم درصد، 2.6 درصد و یک دهم درصد کل ترددهای ثبت شده توسط دوربین ها، تخلف سرعت داشته اند.


وی ضمن اشاره به آمار تخلفات افزود: در هشت ماه سال جاری 643هزار و 348 تردد به وسیله سامانه ثبت تخلف سه راه جنگل ثبت شده که 16 هزار و 854 مورد، معادل 2.6 درصد آن دارای تخلف سرعت بوده است.

 

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: در مقایسه با ثبت متوسط 2 دهم درصدی تخلف سرعت در مجموع 37 سامانه کنترل ترافیکی استان، رقم بالایی است.


وی با اشاره به اینکه بخش هایی از این محور به تازگی به بزرگراه تبدیل شده، افزود: یکی از دلایل بالا بودن تخلف سرعت در محور مذکور مسطح بودن این جاده 110 کیلومتری است که موجب خستگی رانندگان و عدم توجه به رعایت سرعت مجاز می شود.


حسینی تصریح کرد: بسیاری از رانندگان احساس می کنند نظارت پلیس در این محور کم است و از طرفی مردم نسبت به فعال بودن و بهره برداری کامل از سامانه های ثبت تخلف سرعت در این جاده اطمینان کامل ندارند.

 

وی افزود: در هشت ماه نخست امسال 59 میلیون و 904 هزار و 275 تردد از طریق 37 سامانه نصب شده در طول محورهای اصلی استان ثبت شده که در مجموع 93 هزار و 17 تردد معادل 2 دهم درصد این میزان دارای تخلف سرعت بوده است

.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: خراسان رضوی 20 هزار و 574 کیلومتر راه دارد که شش هزار و 422 کیلومتر آن بین شهری و 14 هزار و 152 کیلومتر راه روستایی است و گفتنی است که بیشترین تخلف سرعت در جاده های استان به وسیله سامانه های ثبت تخلف در محدوده گناباد - تربت حیدریه ثبت شده است.

انتهای پیام/