نیره اخوان بیطرف عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صبح توس؛ در مورد چشم‌پوشی برخی افراد به رأفت نظام اسلامی نسبت به سران فتنه، ضمن اشاره به این نکته که حصر کمترین مجازات برای  سران فتنه محسوب می‌شود، اظهار کرد: باید از افرادی که امروز زمام امور را در اختیار دارند، معنای رأفت اسلامی را پرسید؛ چراکه اجرا شدن حکم قضایی در مورد سران فتنه شدیدتر از مجازات حصر است.

 

وی افزود: خطاب به افرادی که در پی رفع حصر و محاکمه قضایی هستند باید گفت که همین وضعیت موجود نشان دهنده ظهور و بروز رأفت نظام اسلامی برای این فتنه گران و سران آنها است.

 

عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دیگرانی که سخن از آزادی فتنه گران می زنند شاید این موضوع را نمی دانند و متوجه عمق فتنه نیستند و قطعا پس از رفع حصر باید از مسیر قضایی محاکمه صورت گیرد.

 

 

 

وی با اشاره به شدیدتر بودن محاکمه قضایی از وضعیت فعلی برای سران فتنه تصریح کرد: افراد صاحب نظر نیز باید در این مورد اظهار نظر کنند، خواسته ما به عنوان خواسته مردم است و آحاد ملت نیز باید همراه با مشارکت نمایندگان نظر خودشان را هر چه قاطعانه‌تر اعلام کنند.

 

 

اخوان خاطرنشان کرد: اتفاقی که در فتنه رخ داده و اینکه برخی نظام را تا مرز از هم‌پاشی بردند، قابل انکار و نادیده گرفتن نیست.

 

 

وی با اشاره به این نکته که حق مسئله ای نیست که نادید گرفته شود و مروز زمان نیز شامل آن نمی شود، گفت: وضعیت موجود باید در راستای درک عمیق فتنه تبیین شود؛ اما اینکه برخی خط قرمزها را نادیده گرفته بگیرند، به صلاح نیست.

انتهای پیام/