به گزارش خبرنگار صبح توس؛ همزمان با سالروز ورود آزادگان به ميهن اسلامي شب گذشته آزادگان تربت جام با حضور بر تربت پاک شهيدان گمنام این شهر با آرمان هاي مقدس شهيدان تجديد عهد و پيمان و مزار شهيدان را گلباران و عطر افشاني کردند.