2017-09-24 | 1396/07/02

اهمیت شورای نگهبان در کلام رهبری

درگز- مقام معظم رهبری، در تاریخ 20/04/86 در بیاناتی فرمودند: مسئله‌ی شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما، یک مسئله‌ی بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است