سردار علی مولوی حقیقی در گفتگو با صبح توس؛ ضمن بررسی اتفاقات فتنه سال 78، اظهار کرد: حادثه 18 تیر سال 78 که نزدیک به دو دهه از آن را سپری می کنیم، حادثه ای است که در حافظه برخی از رسانه ها باقی مانده و از حافظه ی برخی از مردم خارج شده و موجب تولید شبهاتی در ذهن جوانان شده است.

وی افزود: در این حادثه که در دولت معروف به اصلاحات صورت پذیرفت، تقابل دو جریان انقلابی و ضد انقلاب یا به تعبیری دیگر قرار گرفتن جبهه حق در مقابل باطل با رویکردهای متفاوت بود؛ در دولت آقای سید محمد خاتمی واژه هایی که در رسانه های مختلف گسترش می یافت، واژه ها و مفاهیمی بود که سبک حرکت اجتماعی جامعه را از مبانی انقلابی و ارزشی جامعه به سمت تقابل می کشاند.

فرمانده وقت سپاه شرق تهران با بیان اینکه در آن زمان ضد انقلاب رسانه قوی در اختیار داشت، عنوان کرد: روزنامه های زنجیره ای نیز که با شعار آزادی مطبوعات فعالیت می کردند، بر این مفاهیم دامن می زدند که نظام کنونی در حال ترویج استبداد است و باید از اسبتداد خارج شویم و به سمت آزادی هایی که مردم می خواهند برویم؛ اتاق فکر این جریانات نیز شامل دگر اندیشان تندرویی بودند که در دولت اصلاحات مسئولیت داشته و رهبری این جریان را برعهده داشتند.

وی ادامه داد: برای شروع کار عملی نیز به سمت قالب امنیتی رفته و فضای کشور را متوجه به مسائلی کردند که افراد نخبه جامعه که می توانند جریان ساز باشند را از طریق رسانه، ترور و یا ربودن افراد منتقد به نظام ، قتل های زنجیره ای را تحریک کنند و حرکت های محرک روزنامه سلام با مدیریت آقای موسوی خوئینی ها مطالبی را درج کرد که بر خلاف امنیت ملی بود و به همین دلیل بلافاصله این روزنامه توقیف شد.

سردار مولوی با اشاره به اینکه جنس اتفاقات فتنه سال 78 شبیه به فتنه 88 بود، افزود: دنبال آن حرکت های خیابانی را از سمت دانشگاه و با محوریت دانشگاه تهران شروع کرده و در خیابان ها نیز افراد با گرایش های مختلف دست به دست یکدیگر دادند و شروع به ایجاد شلوغی و آشوب نمودند و حادثه 17 و 18 تیر را رقم زد؛ 17 تیر حرکتی بود برای مقدمه کار و عرض اندام برای انجام حرکت اصلی در روز بعد از آن تا به سرنگونی نظام ختم شود.

وی ابراز کرد: یکی از محرک هایی که در این حادثه نقش اساسی داشت شایعه کشته شدن تعدادی از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بودبه دنبال آن رسانه ها نیز تعدادی نام جعلی منتشر کردند تا هیجان دانشجویان را تحریک کنند؛ سپس  ظرف مدت 48 ساعت اوضاع پایتخت از کنترل خارج شد و واقعا مردم و مسئولان توانایی پیش بینی واضحی از آینده این فتنه نداشتند زیرا در خیابان های اصلی تهران آتش گسترده شده بود و مردم را به شدت ضرب و شتم می کردند و در حال پیش روی بودند.

فرمانده وقت سپاه شرق تهران تصریح کرد: در این حالت هیچ توانایی برای کنترل نیروهای امنیتی باقی نمانده بود و اینطور احساس می شد که نظام در حال سرنگونی است زیرا جمعیت معترضین فقط از تهران نبود و در آن محل جوانان از تمام کشور به سمت تهران سازماندهی شده بودند؛ غروب آن روز جوانان بسیجی در حسینیه ها و پایگاه های بسیج تهران و جوانان هیئات و مساجد حرکتی را با برنامه ریزی و شروع بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در جهت حمایت نظام با جمعیت زیادی شروع کردند و به دنبال آن مردم نیز به آن ها پیوستند و توانستند بر فتنه گران غلبه کنند.

وی مدیریت و راهبرد فکری و میدانی این فتنه را توسط شخصیت هایی همچون آقای تاجزاده، حجاریان و شخص وزیر کشور آقای موسوی لاری خواند و بیان کرد:این افراد به عنوان سردسته این جریانات در کف خیابان حضور داشته و رئیس دولت وقت نیز از آن ها حمایت می کرد و با این صورت کنترل فتنه مشکل بود اما با توجه به آن که موتور محرک سپاه مردم اند و این حرکت تنها با کنترل مردم مدیریت می شد، اگر فرماندهی وبرنامه ریزی های سپاه و عملکرد مردم و بسیج نبود، آن ها به خواسته خود می رسیدند.

سردار مولوی تاکید کرد: اگرچه برخی افراد خوبی نیز در آن مقطع در دولت بودند اما مدیریت فتنه گران که مجددا در سال 88 نیز بروز و ظهور پیدا کرد توسط دولت اصلاحات پیگیری می شد و برقراری مجدد نظم و امنیت بعد از حادثه کوی دانشگاه و شرایط بحرانی پایتخت در فتنه 78 مدیون عملکرد بسیج و فرماندهی سپاه بود.

انتهای پیام/