به گزارش صبح توس؛ ده روز از تجمع تعدادی از کارگران شرکتی مخابرات مشهد مقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان خراسان رضوی که به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض بودند می‌گذرد با این وجود کارکنان بخش خصوصی شبکه کابل هوایی مخابرات مشهد با عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل روبه‌رو هستند.

کارکنان بخش خصوصی مخابرات مشهد خواستار حذف واسطه‌ها و عقد قرارداد مستقیم با مخابرات، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق ماده ۳۶ و ۳۸ قانون کار و امنیت شغلی‌اند اما همواره در آمپاس میان دو سازمان اداره کار و مخابرات مشهد هستند زیرا از یک سو مدیرکل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی خراسان رضوی طرح «طبقه بندی مشاغل» را حق مسلم کارکنان می‌خواند و از سوی دیگر مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات خراسان رضوی رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی را زیرمجموعه طرح طبقه بندی مشاغل ندانسته و کمر همت بر منکر شدن این مهم بسته است.

محمود احمدی، مدیرکل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس در پاسخ به مطالبات تعدادی از کارمندان شبکه کابل و هوایی مناطق سه گانه مخابرات مشهد که مقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان خراسان رضوی تجمع کرده بودند، اظهار کرد: عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات به عهده کارفرماست و کارفرما باید این مسئله را پذیرفته و یا سر باز زند.

کارکنان شرکت مخابرات در مراجع حل اختلاف طرح دعوی کنند

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ‌گونه شکایتی از سوی کارکنان مخابرات در اداره کار و تعاون ثبت نشده است، خاطرنشان کرد: کارکنان شرکت مخابرات باید در مراجع حل اختلاف طرح دعوی کنند و مستنداتی را به اداره کار و تعاون ارجاع دهند زیرا تنها مطالبی به صورت شفاهی مطرح شده که قابل استناد نیست.

مدیرکل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی خراسان رضوی ابراز کرد: طرح طبقه‌بندی مشاغل مسئله‌ای قانونی است که رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی را شامل می‌شود و شرکت مخابرات موظف به اجرای این طرح است.

شرکت مخابرات به دنبال تعدیل نیرو نیست

وی در پایان عنوان کرد: شرکت مخابرات خراسان رضوی نیازمند نیرو است از این رو می‌توان گفت این شرکت قصد تعدیل کارکنان را ندارد.

در ادامه محمد هاشم بختياري، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با صبح توس بیان کرد: کارکنان شبکه کابل هوایی مخابرات مشهد نیروهای پیمانکاری مخابرات هستند و پیمانکار موظف است تمامی حقوق قانونی آنها را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه پیمانکار مخابرات تا پایان اردیبهشت ماه تمامی حقوق کارکنان را بر اساس قانون کار پرداخت کرده است، تصریح کرد: کارکنان بخش خصوصی بیشتر از حقوق خود را مطالبه می‌کنند به گونه‌ای که خواستار رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی هستند که این امر میسر نمی‌شود.

کارکنان شرکتی براساس قانون کار حقوق دریافت می‌کنند

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات خراسان رضوی با تأکید بر اینکه کارکنان شرکتی به مدت یک سال با پیمانکار قرارداد منعقد کرده اند، اظهار کرد: کارکنان شرکتی مخابرات براساس قانون کار حقوق، عیدی و سنوات خود را دریافت کرده اند.

و حال کارکنان شرکتی مخابرات یک بام و دو هوا میان تناقض‌گویی اداره کار و شرکت مخابرات هستند؛ رفع تبعیض میان کارکنان رسمی و شرکتی در اداره کار جزو حقوق کارگران مطرح می‌شود، در مقابل شرکت مخابرات مشهد مطالبه گری کارکنان شرکتی را اضافه‌خواهی می‌داند.

انتهای پیام/