2020-09-29 | 1399/07/08

محفل انس با قرآن با حضور کامپیوتر قرآن در بجستان

بجستان- محفل انس با قرآن در بجستان با حضور قاری بین‌المللی و استاد عابدین‌زاده حافظ و معروف به کامپیوتر قرآن در بجستان برگزار شد.