حسن مسافری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باخرز در گفتگو با خبرنگار صبح توس گفت: با هدف توسعه آبزی‌پروری و ایجاد اشتغال در صنایع کم آب طلب، در سال جاری بیش از ۶۰ استخر پروش ماهی گرم آبی و چهار استخر پرورش ماهی سرد آبی در سطح شهرستان باخرز و با همکاری و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی، اقدام به رهاسازی سازی و پرورش ماهی کرده‌اند که این روند همچنان ادامه دارد. 

 

وی افزود: در همین راستا و در هفته جاری، تعداد ۲۰ هزار قطعه ماهی گرمابی در سد خاکی استای توسط مدیریت جهاد کشاورزی باخرز رهاسازی سازی شد و کار توزیع بچه ماهی در بین متقاضیان همچنان ادامه دارد. 

 

مسافری بیان کرد: آبزی پروری علاوه بر افزایش تولید گوشت سفید و سالم، باعث ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شده و پیش بینی می‌شود که در سال جاری بالغ بر ۱۲۰ تن گوشت ماهی در سطح شهرستان باخرز تولید شود. 

 

انتهای پیام/