به گزارش صبح توس؛ سیدجواد رسولی، رئیس مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به این موضوع که میانگین سالانه بارندگی در ایران 250 میلیمتر و در خراسان رضوی 211.1 میلیمتر است، گفت: میانگین بارش باران در خراسان رضوی طی سال زارعی جاری تاکنون 186 میلیمتر بوده که نسبت به دوره آماری بلند مدت هشت درصد و نسبت به پارسال 14 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 

وی اضافه کرد: میانگین بارش باران در سال زراعی جاری تاکنون در مشهد 251 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته هشت درصد کاهش و البته این میزان افزایش دو درصدی بارندگی در مشهد در سال زراعی جاری نسبت به دوره آماری بلندمدت را نشان می‌دهد.

 

رئیس مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی خراسان رضوی در ادامه با اعلام این خبر که خواف و درگز رکوردار کمترین و بیشترین بارش در خراسان رضوی، گفت: میانگین بارندگی در خواف طی سال زراعی جاری 184 میلیمتر بود که نسبت به دوره آماری بلندمدت 50 درصد رشد نشان می‌دهد.

 

رسولی تصریح کرد: شهرستان‌های تایباد و چناران به ترتیب با افزایش 35 و 24 درصدی میانگین بارندگی در سال زراعی جاری بیشترین میزان بارش را نسبت به دوره آماری بلندمدت داشتند.

 

وی میانگین بارندگی درگز را نیز 150 میلیمتر اعلام و بیان کرد: این شهرستان با کاهش 33 درصدی میانگین بارندگی، کمترین بارش را در سال زراعی جاری نسبت به دوره آماری بلندمدت داشته است.

 

رئیس مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی خراسان رضوی گفت: همچنین پس از درگز شهرستانهای تربت حیدریه و کلات به ترتیب با 28 و 25 درصد کاهش بارندگی بیشترین افت بارندگی را نسبت به دوره آماری دارند.

انتهای پیام/