به گزارش خبرنگار صبح توس؛ قربانی مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای اسلامی استانداری خراسان رضوی امروز ظهر در مراسم تجلیل از شوراهای بخشهای نصرآباد و مرکزی تربت جام که در سالن تربیت برگزار شد، با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی، گفت: سازماندهی سازمان اجتماعی جامعه محلی برعهده شوراهاست تا امکانات را برای توسعه روستا بسیج کند.

 

وی بیان داشت: شوراها با ارتباط با مردم می‌توانند کارآفرینان را شناسایی کنند تا با کمک آنان بتوانند سرمایه گذاران را به روستاها بیاورند که این امر باعث ایجاد اشتغال و تولید می‌شود.

 

قربانی با اشاره به نقش کلیدی شوراها، افزود: سازمان اجتماعی روستا زمانی موفق است که از تمام امکانات و سلایق بهرمند شود و وظیفه شورا سازماندهی اجتماعی است که مردم را در تصمیم گیری مشارکت دهد.

 

مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای اسلامی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: سازمان اجتماعی باید در جهت تولید و اشتغال به گونه‌ای عمل کند تا افزایش کارآفرینی در روستا محقق شود و به افزایش در آمدها و کاهش هزینه‌ها در روستا کمک کند.

 

وی با اشاره به روش‌های رسیدن به اقتصاد قوی در روستا، یادآورشد: کاهش واردات گندم و خرید تضمینی آن از راه‌های تقویت تولید در روستا بود که نشان داد نگاه وقتی درون زا باشد، می‌تواند ایجاد اشتغال کرد.

 

قربانی با اشاره به شاخصه‌های شورای برتر، خاطرنشان کرد: شورای برتر باید بتواند همبستگی ایجاد کند و نگاه قبیله‌ای، مذهبی و سیاسی نداشته باشد که این موضوع آفت مدیریت است و مانع توسعه روستا خواهد شد.

 

دیر کل دفتر روستایی و شوراهای اسلامی استانداری خراسان رضوی ابراز داشت: جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی اقدام به ایجاد شوراهای اسلامی کرده است و عملکرد مثبت شوراها نشان می‌دهد رویکرد درستی بوده است.

 

وی بیان داشت: شوراها با هدف واگذاری تصمیم گیری مردم برای همه امور اجراشده است که نشان می‌دهد چنانچه کارها را به مردم واگذار کنیم آنها می‌توانند به خوبی مدیریت کنند.