به گزارش صبح توس؛ در مناظره روز گذشته انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، حسن روحانی، رئیس جمهوری در خلال صحبت‌های سایر نامزدهای انتخاباتی لبخندی ژکوندی بر لب داشت که مشخص نبود که این لبخند برای رکود حاکم بر بازار یود و یا بیکاری کارگران.