به گزارش صبح توس به نقل از آل نور، وحید قربانی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی عصر روز گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان جوین اظهار داشت:  یکی از ظرفیت های موثری  که  می تواند مورد استفاده قوای سه گانه  قرار گیرد، همراهی و مشارکت مردم و ایجاد نهاد های مردم مبنا مثل شورای اسلامی است.   وی افزود: مهم ترین سرمایه ای که می تواند مبنای توسعه باشد، سرمایه اجتماعی است و انسجام و پویایی جامعه از آن منشاء می گیرد.   قربانی تصریح کرد: اگر می خواهیم به توسعه ملی بیاندیشیم و به دنبال آن، توسعه منطقه ای ایجاد کنیم، باید به موضوع  سرمایه اجتماعی بپردازیم.     مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی ادامه داد: پرداختن به موضوع شوراهای اسلامی ، در واقع پرداختن به این سرمایه اجتماعی است.   وی یادآورشد: اگر در کشور به نظام شورایی، آنگونه که قانون گذار به آن امر کرده است، بپردازیم و در تقسم کار ملی وظایف شورها را دقیقا مشخص کنیم، بسیاری از مشکلات حل می شود.   قربانی اذعان داشت: اگر در جوامع محلی قرار است توسعه ای رقم بخورد، نهاد های شورایی باید در انجام ماموریت خود ، مطابق آنچه در قاون آمده حضور پیدا کنند.   این مقام مسئول افزود: نقطه آسیب شوراها در چند سال گذشته این بوده که آن ها به جای نمایندگی از جامعه روستایی ، به نمایندگی از خودشان در جلسات حضور پیدا کرده و با مسئولین مذاکره می کردند و به ضرورت های روستا توجه کافی نداشتند و بیشتر به نیازهای شخصی خود توجه می کردند.   وی تصریح کرد: در حال حاضر منابع مالی دولت محدود است و در جوامع روستایی و محلی باید سیاست گذاری و هدفگذاری براساس نیاز های اصلی جامعه باشد و این نقشی است که شوراها باید ایفا کنند.     مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی  در ادامه به مشکلات شوراها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی شوراها مورد بی اعتنایی قرار گرفتن در دستگاه های اجرایی بوده که باعث کاهش اعتماد اهالی روستا یا شهر به آنها شده است.   قربانی افزود: مدیران دستگاه های ادارای باید به شوراها  عنوان یک نیروی کارویژه توجه کنند و آن ها را به عنوان همکاران خود مورد تکریم قرار دهند.   این مقام مسئول یادآورشد: اگر توانمندی های و ظرفیت های جوامع روستایی را بشناسیم و بتوانیم فرصت های داخل روستا ها را مدیریت کنیم ، قطعا روستاها توسعه پیدا می کند.   وی در پایان گفت: شهرستان جوین در سال گذشته، جزء 6 شهرستانی بود که در استان، درآمدش بیشتر از هزینه هایش بود و این یعنی ، این شهرستان فرصت های خوب اقتصادی دارد و می تواند فرصت های خوبی را برای سرمایه گذار فراهم کند.   انتهای پیام/