به گزارش صبح توس به نقل از آل نور ،این منطقه روستایی در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر نقاب( مرکز شهرستان جوین) ودردهستان پیراکوه جوین واقع شده است .   روستای بیدخور به دلیل استقرار در دامنه کوهه ای جنوبی دارای آب وهوای کوهستانی با زمستانهای سردو تابستانهای معتدل و خوش وآب وهوا می باشد.   زمین های شمالی روستا به دشت جوین منتهی می­ شودبه لحاظ صنعتی نیز کارخانجات جمکوه، قندشیرین ، اسیدسیتریک و فروکوم در چند کیلومتری اطراف این منطقه قرار دارد.   آب آشامیدنی و مصرفی ساکنین روستا از طریق قنات ورودخانه اندقان تامین می­ شد، همچنین به دلیل وجود بقعه امامزاده سیداحمد (ع) از نقاط گردشگری زیارتی نیز محسوب میگ ردد. افزون بر این در محدوده روستا چند اثر تاریخی از جمله برج قلعه،حمام قدیمی ، آسیاب ، غار و پناهگاه وجود دارد. انتهای پیام/