به گزارش صبح توس به نقل از طرقبه نیوز، فیلسوف و مورخ فرانسوی: اسلام اولین مذهبی است که در اصلاح حال زنان و ترقی و تعالی آنانقرم های خیلی وسیعی برداشته است.   photo_2016-12-22_08-34-26