به گزارش صبح توس به نقل از طرقبه نیوز، آیت الله موحد کرمانی در نماز جمعه تهران گفت: برخی می گویند حقوق های نجومی قانونی بوده؛ اگر قانونی بوده چرا وقتی عده ای برمی گردانند قبول می کنید؟! %d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c