به گزارش صبح‌توس به نقل از آل نور، یکی از شاخصه های ارزیابی پیشرفت فرهنگی در هر کشوری میزان مطالعه کتاب و کتابخوانی در آن مرز بوم است، اما متاسفانه آمار و ارقام ارائه شده از سوی مجامع و سازمان های فرهنگی داخلی و خارجی مانند یونسکو در مورد سرانه مطالعه کتاب در کشور ما چندان امیدوار کننده نیست و هنوز کتاب در سبد فرهنگی خانواده های ایرانی جایی پیدا نکرده است.   رهبر انقلاب نیز بارها از این وضعیت اسف بار اظهار گله و ناخشنودی کرده اند و از مسئولین و دست اندرکاران امر خواسته اند تا فکری به حال این وضعیت بکنند و موانع گسترش کتاب و کتابخوانی را برطرف نمایند تا کتابخوانی به صورت یک فرهنگ عمومی درآید و در جامعه فراگیر شود.   رهبر انقلاب پیرامون اهمیت این موضوع می فرمایند:«من اگر بدانم هر روز یک ساعت باید حرف بزنم و نتیجه اش این باشد که مردم کتابخوان بشوند٬حاضرم روزی یک ساعت و نیم حرف بزنم! اگر این طوری بشود قضیه را حل کرد حرفی نیست، بله ما باید عرضمان را به مردم بکنیم و بنده هم عرض می کنم منتها چیزهایی هست که با گفتن تنها تمام نمی شود...این گفتن و باز گفتن و باز گفتن و به زبان های گوناگون گفتن و از همه طرف گفتن و با فکر او را محاصره کردن می خواهد تا یک عادت از بین برود یا به وجود بیاید، کتاب مقوله بسیار مهمی است،البته من به کارهای هنری و تصویری خیلی اعتقاد دارم اما کتاب نقش مخصوصی دارد و هیچ چیزی جای آن را پر نمی کند.کتاب را باید ترویج کرد...مردم باید به کتابخوانی عادت کنند و کتاب وارد زندگی بشود...این عادت در بین مردم ما هنوز جا نیفتاده که بروند کتابی بخرند٬بخوانند٬بعد به دوستان یا فرزندانشان بدهند تا آن هاهم بخوانند این طوری نیست، واقعا کتاب خواندن در مملکت ما جا نیفتاده است و این درد بزرگی است و ما از اهمیت و عظمت این درد غافلیم...»   این ها تنها گوشه ای از بیانات رهبری پیرامون اهمیت کتابخوانی است، در سطر سطر بیانات ایشان می توانیم به عمق نگرانی و غفلت از مطالعه در بین مردم پی برد.   سران مطالعه در کشور ما برای هر نفر به میزان چند دقیقه است و این اصلا آمار جالبی برای یک کشور در حال پیشرفت و دارای جایگاه علمی بالا در جهان نیست.   به راستی مگر ساعتی مطالعه در طول روز و خواندن یک کتاب در هفته چه مقدار وقت ما را می گیرد که حاضر نیستیم به آن بپردازیم.   اغلب ما ساعت ها وقتمان را در فضای مجازی و مرور صفحات و کانال هایی می پردازیم که شاید اصلا فایده ای هم نداشته باشد چرا اندکی از این وقت را صرف مطالعه کتاب نمی کنیم.   اگر روند کتابخوانی در کشور به همین شکل پبش برود فرهنگ جامعه در دراز مدت با مشکل مواجه خواهد شد، و اگر نتواند جایش را در سبد کالای خانواده پیدا کند دچار عقب گرد فرهنگی و علمی در کشور خواهیم شد.   مریم برزویی   انتهای پیام/