به گزارش صبح توس، عباسعلی حسین آبادی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جوین در گفتگو با آل نوراظهار داشت:  پیگیری اعتراضات ثبت شده در کمسیون رسیدگی به اراضی اختلافی (کمسیون ماده واحده) در شهرستان، پس از بازگشایی مجدد این کمسیون از مرداد ماه ۹۴ ، آغاز شده است.   وی افزود: در اجراي بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مصوب اردیبهشت ماه سال ۹۴ مجلس شوراي اسلامي، موضوع اصلاح تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، دفاتر ثبت اعتراض دبيرخانه هیئت رسيدگي به اعتراضات (ماده واحده) شهرستان كه براساس بخشنامه شماره ۲۸۲۴۱/۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۵/۹۰ بسته شده بود، مجددا ” مفتوح و تا کنون نسبت به پذيرش و ثبت اعتراضات تعداد ۱۶۰ نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي كه نسبت به ملي شدن اراضي معترض مي باشند اقدام کرده است.     حسین‌آبادی تصریح کرد: کار رسیدگی به اعتراضات ثبت شده در کارگروه رفع تداخلات اجراهای موازی مدیریت جهادکشاورزی و کمسیون ماده واحده آغاز و به تعداد ۷۲ پرونده بازدید و  توسط قاضی محترم کمسیون رای صادر و به ذی نفعان ابلاغ شده است.   رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جوین در پایان از کلیه افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به اجرای قانون ملی شدن در اراضی ملی معترض می باشند درخواست کرد تا با در دست داشتن نقشه و مدارک مالکیت اراضی مورد اختلاف، به دبیرخانه کمسیون مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جوین مراجعه  کنند. انتهای پیام/