به گزارش صبح توس، مهدی افتخارزاده رئیس شبکه دامپزشکی جوین در گفتگو با آل نور، اظهار داشت: حفظ و حراست از سرمايه هاي دامي، مبارزه با بيماريهاي مشترك بين دام و انسان و نظارت بركليه فراورده هاي خام دامي از توليد تا مصرف ،از وظايف اصلي دامپزشكي است.   وی افزود: در همین راستاريا، طی بازدید وبازرسی به عمل آمده ازکارخانه های خوراک دام شهرستان ، 100 کیلوگرم اسید آمینه لایزین موعدمصرف گذشته، کشف ومعدوم گردید.   افتخارزاده یادآورشد: .بازدید وبازرسی به طورمستمر از کارخانه های خوراک دام سطح شهرستان انجام شده و نمونه گیری برای انجام آزمایشات مربوطه اخذ می شود.   رئیس شبکه دامپزشکی جوین به همه دامداران شهرستان توصیه کرد خوراک دام های خود را از کارخانه های خوراک دامی که تحت نطارت دامپزشکی است تهیه کنند.   وی در پایان گفت: دامپزشكي ارگاني فعال در تامين سلامت جامعه است .   انتهای پیام/