به گزارش صبح توس،نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی از پیشرفت 22کیلومتر از زیرسازی راه آهن سنگ بست به فریمان خبر داد. سید احسان قاضی زاده در گفتگو با خبر فریمان اظهار داشت: سالهاست که اجرای راه آهن سنگ بست به دوغارون مطرح شده که در اولین مرحله توسط مسئولین قبلی 20 میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات استانی اختصاص داده شده بود اما این مبلغ راه به جایی نبرد و کار ادامه نیافت تا اینکه با توجه به اهمیت موضوع و با پیگیری مجدد ما مقرر شد قطعه اول به طول 45 کیلومتر از سنگ بست تا فریمان اجرا شود که دراین مدت کوتاه 22 کیلومتر از قطعه اول زیرسازی شده و برای ادامه کار هم مبلغ 100میلیارد ریال از محل اوراق قرضه اسلامی اختصاص داده شد. شایان ذکر است طول مسیر ریلی سنگ بست فریمان به دوغارون 200 کیلومتر می باشد که کلنگ آن در مرداد ماه 93 در محل ایستگاه شهید مطهری سنگ بست فریمان به زمین زده شد. انتهای پیام/