به گزارش صبح توس،علی امید بخش در گفت وگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه رکود بازار مانع از برگزاری نمایشگاه پاییزه در سال جاری است بیان داشت: نامه ممنوعیت برگزاری این نمایشگاه  به اداره ارسال شده و در سال جاری نمایشگاه پاییزه برگزار نخواهد شد.   وی با بیان اینکه اصناف نیز تمایلی به برگزاری این نمایشگاه نشان نداده اند ادامه داد: برای عرضه محصولات مورد نیاز و پر مصرف سعی می شود تا شرایطی در قالب فروش های ویژه و خاص ترتیب داده شود.   امید بخش با اشاره به جلساتی که در روزها آینده با مسئولین اتحادیه ها برگزار خواهد شد تصیح کرد: در جلسات شرایط فروش های ویژه تعیین شده و واحدها منتخب نیز مشخص خواهند شد.   رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت سبزوار با بیان اینکه طبق تقویم نمایشگاهی که از قبل مشخص شده است سرمایه گذار و مجری برای برگزاری نمایشگاه مشخص بوده است ادامه داد: برای جلوگیری از متضرر شدن سرمایه گذار نیز جلساتی برگزار خواهد شد.   وی با اشاره به رکود موجود در بازار بیان داشت: نظر شخصی بنده نیز همان برقراری فروش های ویژه در واحدها منتخب است به گونه ای که پس از اعطای مجوز فروش ویژه مردم اقلام پرمصرف خود را از فروشگاهها و واحدهای معرفی شده با شرایط تخفیف تهیه نمایند.   امید بخش همچنین در خصوص سهمیه نوشت افزار مورد نیاز در ابتدای سال تحصیلی بیان داشت: تا کنون سهمیه ای اعلام نشده است. انتهای پیام/