به گزارش صبح توس، جلسه امروز شورای اسلامی شهر مشهد با حضور شهردار مشهد و معاونت توسعه شهری برگزار شد.   محمد کمال سرویها با اشاره به افزایش قیمت بلیت اتوبوس ، افزود: در سال جدید با توجه به مناطق محروم و طبقات غیرمحروم با در نظر گرفتن تفکیک مسیر ها هزینه بلیت بین صفر تا ۱۵۰ تومان خواهد بود.   علی اصغر لطفی نیز با اشاره به اهمیت پل های عابر پیاده ، عنوان کرد: در آخرین دیدار با خانواده شهدا و مناطق محروم این وعده داده شده است تا دراین مناطق با اولویت و سرعت بیشتر پل عابر پیاده  احداث شود.   سید صولت مرتضوی شهردار مشهد با تاکید بر اینکه در پروژه های شهری اولویت های اجرا باید رعایت شود، افزود: در پروژه های عمرانی مشهد در سال جدید پارکینگ سازی  نیز مورد توجه است و نیز در امر پل های عابر پیاده به عنوان ضرورت امنیت حمل و نقل توجه ویژه ای را شهرداری به این مسئله دارد.   حسن قدیری طرقی نیز با اشاره بر قول هایی که اعضای شورا به مردم می دهند افزود: در مسئله حمل و نقل باید امنیت مردمی در اولویت قرار گیرد و ۹  تبصره کمیسیون حمل و نقل را  باید مورد توجه قرار گیرد.   محمد رضا دیمه کار نیز عنوان کرد: باید قشر محروم جامعه در بودجه سال ۹۳ لحاظ شود و نیز افزایش قیمت بلیط که تصویب شد مورد تجدید نظر قرار گیرد.   گفتنی است اعضای شورای شهر عنوان کردند این اظهار جناب دیمه کار در حالی است که خودشان ار موافقین افزایش قیمت بوده است.   خلیل موحدی نیز اظهار داشت : با ۵۰۰ میلون تومان مبلغ اختصاص یافته پروژه ی قطار شهری در سال جدید ادامه خواهد یافت.   بنابر گزارش خبر نگار ما اغلب اعضای شورای شهر از جمله کمیسیون شهری در این جلسه علنی حضور نداشتند .   منبع: پرستوها انتهای خبر/